За нас

Нашата компанија

      МЕХАНИЧАРСКИОТ СЕРВИС А.Ц.Е. го основавме 13.04.1987 година.Во 1993 започнавме да работиме и со набавка, сервис и монтажа на клима уреди за автомобили. Клима уредите се од познатата италијанска фирма DIAVIA. Нашиот сервис А.Ц.Е. како авторизиран сервисер и дистрибутер со стекнати сертификати за работа е еден од најголемите потрошувачи на клима уреди на Балканот на италијанската фирма DIAVIA. Во август 2012 година склучивме договор со германската фирма WEBASTO за авторизиран сервис и дистрибуција на WEBASTO за македонскиот пазар. Договорот со WEBASTO ни овозможува набавка, монтажа и сервисирање на грејните тела од истата програма.

Партнери