Информации за контакт

Адреса:
Бул. Трета Македонска Бригада бб (реон 72)
Скопје
1000
Македонија
Телефон:                Факс:
+ 389 2 2400 400     + 389 2 2400 401
WTS Продавница :
+ 389 75 338 824
Електронска пошта:

a.c.e.climac@t-home.mk

akdd@t-home.mk

contact@autoklima.mk