Амбулантски возила

Вршиме изработка на амбулантски возила со набавка на целосна опрема. Изработката на комбињата е атестирана.