Патнички возила

Вршиме изработка на патнички возила. Изработката на комбињата е атестирана.

patnicko patnicko patnicko patnicko patnicko patnicko patnicko patnicko patnicko patnicko