Изработка на приколки со систем за ладење

Вршиме изработка на приколки со систем за ладење. Системот за ладење е од италијанската реномирана фирма Webasto Diavia која е една од водечките фирми за ладилни системи во автомобилите и товарните возила. Приколките се атестирани.

prikolka prikolka prikolka prikolka prikolka