Специајлни возила по нарачка

Пренамена на возила за секоја потреба. Изработка по договор.